Stranka za BiH: Konkurs JU Služba za zapošljavnje TK je primjer nepotizma i korupcije

by nedim
| 15:25

Stranka za BiH oštro osuđuje nepotizam u zapošljavanju i kršenje radnih prava i zakona o prijemu u radni odnos. Takođe, želimo zaštiti naše građane i stati u kraj nepotizmu i korupciji prilikom zapošljavanja.
Naime, konkurs u JU Služba za zapošljavnje raspisan je 26.07.2018 godine. Pismeno testiranje je održano 31.08.2018 godine rezultati su objavljeni 3.9.2018 godine. Intervju je odrzan 5.9.2018 godine. Konačna rang lista je objavljena 7.9.2018. god. Uvid u dokumentaciju kandidata nije dozvoljen.

Konkurs je raspisan za radna mjesta:
1. Kordinator za projekte 1 izvršilac
2. Stručni sardnik – savjetodavac u biroima Srebrenik, Živinice, Gračanica, Kalesija 4 izvršioca
3. Stručni sardnik za utvrđivanje prava nezaposlenim osobama za slučaj nezaposlenosti u Odjeljenju za materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba 1 izvršilac
4. Stručni sardnik za programe podsticaja u zapošljavnju u Odjeljenju za podsticaje u zapošljavnju 2 izvršioca
5. Evidentičar – referent na šalteru biroa Tuzla 1 izvršilac.

Konkursom je tražena i dokumentacija o pripadnosti boračkoj populaciji:
U Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog kantona“broj: 5/12, 5/14) jasno je propisano u članu 16 da:

„Nezaposleno lice iz člana 1. i člana 4. pomenutog zakona bez obzira na starosnu dob koja je na evidenciji službe za zapošljavnje, ima pravo na prvenstvo pri zapošljavnju, ukoliko ispunjava opće i posebne uslove za radno mjesto na kojem se vrši zapošljavnje, u skladu sa kriterijima utvrđenim zakonom, podzakonskim i općim aktom.

Također je propisano da prilikom utvrđivanja kriterija iz stava ( 1 ) ovog člana obavezno je kao jedan od kriterija predvidjeti i pripadnost braniteljima i članovima njihovih porodica, s tim da se isti vrednuje sledećim redosljedom:
a) Član porodice šehida, poginulog, umrlog i nestalog branitelja
b) Ratni vojni invalid
c) Dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja
d) Demobilisani branitelj
e) Članovi porodice ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i demobilisani branitelj

Zakon o dopunskim pravima boraca NIJE ISPOŠTOVAN.

Stranka za BiH će se u narednom periodu zalagati da se ukine instrument intervjua prilikom zapošljavanja – saopšteno je.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.