Izbori 2018: Upoznajte kandidate kroz pet pitanja – Suzana Petrović (HDZ BiH)

by nedim
| 19:55

Ime i prezime: Suzana Petrović
Godina i mjesto rođenja: 1981 godina, Tuzla
Politička organizacija: HDZ BIH
Kandidatska lista: Lista HDZ BiH za Skupštinu Tuzlanskog kantona

1. Ko je Suzana Petrović?

Suzana Petrović rođena 1981. godine u Tuzli. Završila osnovnu školu Kiseljak i gimnaziju pri Katoličkom školskom centru Sv.Franjo u Tuzli. Diplomirana sam ekonomistica i licencirani samostalni računovođa sa dugogodišnjim radnim iskustvom na polju ekonomije u privrednom sektoru. Majka sam dvoje djece. Aktivna sam članica Zajednice žena HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača Soli. Kandidatkinja sam na listi HDZ BiH za Skupštinu Tuzlanskog kantona-županije.

2. Zašto te odabrali angažman u Vašoj političkoj opciji?

Za politički angažman sam se odlučila jer smatram da je politički angažman mladih žena nedovoljno zastupljen. Žene su u našem društvu malo zastupljene, kako u političkom tako i u relnom sektoru. Smatram da demokratsko drušvo treba da pruži veću ravnopravnost ženama, u odnosu na svoje muške kolege, kako bi pokazale da žene mogu dosta kvalitetnije i odgovornije pristupiti rješavanju zadatih problema i zadaća.
Angažman žena nije dovoljan da se iskaže samo u ovo predizborno vrijeme, samo da bi se ispoštovala zakonska osnova o učešću žena na izbornim listama. Veći postotak žena i njihiva ravnopravnost bi trebala više biti zastupljena u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti.

3. Zašto bi glasači na predstojećim izborima trebali dati glas baš Vama?

Ciljevi političkog programa HDZ BiH, a koje osobno zastupam i promoviram su:
– Zalagati se za istinsku multietničnost u Tuzlanskoj županiji, u kojoj bi dugoročno Hrvati kao i prpipadnici svih osatlih naroda, poštujući jedni druge, zadržali svoj nacionalni indetitet.
– Učinkovitije i djelima kroz školstvo i ekološku osvješćenost građana preko udruga i medija pristupili odgovornije ekološkoj zaštiti naselja u Tuzlanskoj županiji, sa značajnom pozornosti na tuzlanska naselja naročito ona najbliža velikim zagađivačima, koja zbog neodgovornog ponašanja vlasti trpe najveću štetu.
– Rješavati komunalne i infrastrukturne probleme koje su se nagomilali kroz dugi niz godina, naručito u rubnim i nerazvijenim mjesnim zajednicama. Rješavnjem infrastrukturnih i komunalnih problema, istaknuti prednost razvoja mjesnih zajednica po svojim poljoprivrednim, turističkim, kulturno-vjerskim i povjesnim značajkama.
– Veću zastupljenost žena u tijelima vlasti i institucijama te realiziranje Akcijskog plana ravnopravnosti spolova na razini Tuzlanske županije.
– Borba za zakonito, ekonomično i učinkovito djelovanje javne uprave u korist svih građana.

4. Ukoliko Vas građani budu izabrali kao budućeg poslanika u Skupštini TK, šta konkretno od Vas mogu očekivati?

Prije svega bi izdvojila sljedeće:

– Borba za bolji položaj majki i svih onih koje žele to postati. Uvrštavnje lijekova za liječenje neplodnosti u esencijalnu listu likova. Obezbijediti besplatno liječenje bračne neplodnosti. Bolji položaj trudnica i porodilja, kojim bi se uvelo da porodilje imaju prioritete u domovima zdravlja i bolnicama, trgovinama i sl.
– Obezbijediti da naša djeca u školama imaju besplatne obroko te da se uvede subvencioniranje plaćanja vrtića.
– Realizaciji projekata koji bi pružili mladima mogućnost zaposlenja i samozaposlenja, kao dalji preduvjet opstanka i ostanka te stabilizaciju demografske i natalitetne ravnoteže, kako bi se zaustavio trend odlaska mladih koji je zabrinjavajući.
– Zalagala bi se za prosperitetne proizvodne poslovne zone i privlačenje investicija u Tuzlansku županiju, u cilju otvaranja novih radnih mjest.
– Bolji položaj naših umirovljenika kroz bolju socialnu i zdravstvenu skrb.

5. Vaša poruka biračima?

Moja poruka biračima je da izađu na izbore, da ne šute i da svoj glas daju za njih  najboljim kandidatkinjama i kandidatima.

Mislim da je dosta pasivnosti i šutnje prema stvarnosti. Vrijeme je za promjenu politike Grada Tuzle. Dosta je više neispunjenih obećanja prema građanima, koja za rezultat imaju nezadovoljstvo građana, te i činjenicu da su mnogo manje općine razvijenije od Grada Tuzle.

Posebice bi pozvala mlade ljude, majke i sve pripadnice ženskog spola da izađu na izbore, i svojim glasom izaberu one koja će svoja obećanja provesti u djela i povesti Grad Tuzlu ekonomskom razvoju, zapošljavnju i očuvanja demografske slike i zaustavljanju negativnog trenda odlazka mladih.

(Tuzlainfo.ba)

Ukoliko ste kandidat na jednoj od listi za predstojeće Opšte/opće izbore i želite se potencijalnim glasačima predstaviti kroz odgovore na naših pet pitanja, kontaktirajte nas na e-mail adresu [email protected].

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.