Izbori 2018: Upoznajte kandidate kroz pet pitanja – Srđan Mićanović (SDA)

by nedim
| 19:13

Ime i prezime: Srđan Mićanović

Godina i mjesto rođenja: 1977.god. Tuzla

Politička organizacija: Stranka demokratske akcije (SDA)

Kandidatska lista: Skupština TK

1. Ko je Srđan Mićanović?

Osnovno, srednje i visoko obrazovanje sam stekao u Tuzli. Kao dipl.inženjer tehnologije od 2005. godine sam uposlenik JP Elektroprivreda BiH ZD Rudinci „Kreka“, najprije kao Tehnolog, a zatim i kao Odgovorni inženjer za sistem upravljanja kvalitetom. Također, bio sam angažovan kao spoljni saradnik na Tehnološkom fakultetu u Tuzli u školskoj 2013./2014. godini.

2015.godine sam imenovan na funkciju Ministra industrije, energetike i rudarstva TK gdje sam ostao do kraja 2017.godine kada sam preuzeo dužnost Ministra kulture, sporta i mladih u Vladi TK. Bio sam član Savjeta Vijeća za strane investicije FBiH te Ekonomsko-socijalnog vijeća TK. Nakon toga se vraćam u Rudnik „Kreka“. Oženjen sam.

2. Zašto te odabrali angažman u Stranci demokratske akcije BiH?

Dugogodišnji sam član SDA. Moj ulazak u SDA se temelji na iskrenom opredjeljenju da nešto doprinesem našem društvu a to se može uraditi samo ukoliko ste istrajni i okruženi ljudima koji vjeruju u bolje sutra i u našu jedinu BiH. To sam pronašao u okvirima stanke SDA koja podstiče sve ljude da budu bolji i da vole i cijene jedinu nam BiH.

3. Da li ste u prošlom periodu obavljali dužnost na nekoj javnoj funkciji? Ako jeste, na kojoj funkciji i šta ste konkretno na toj funkciji uradili za dobrobit društva?

Obavljao sam funkciju Ministra industrije,energetike i rudarstva kao i Ministra Kulture sporta i mladih u Vladi TK koju je predvodila SDA. Poznata nam je svima činjenica da su nas 2015.godine dočekale blokirane raskrsnice i svakodnevni štrajkovi obespravljenih radnika. Predanim radom i svakodnevnim razgovorom sa radnicima i Upravama posrnulih preduzeća zajedno smo izašli iz začaranog kruga. Sistemski smo riješili ono što je bilo realno i moguće riješiti u tako kratkom periodu. 

– Uz nesebičnu pomoć cjelokupne Vlade TK, kao resorni Ministar sam radio na dugogodišnjim problemima TK, a neki od efekata našeg zajedničkog rada su :

– U FO Aida smo uspjeli prije uvođenja stečaja omogućiti uvezivanje radnog staža za svih 316 tadašnjih radnika. Danas se na mjestu FO Aida nalazi kompanija Intral BH koja zapošljava preko 300 radnika i preuzeli su sve radike FO Aida koji su htjeli preći u Intral BH.

– U TTU smo uz pomoć Vlade FBiH, EP BiH i Rudnika Banovići uspjeli da za manje od godinu dana pokrenemo proizvodnju i novu firmu TTU Energetik koja je preuzela preko 80 starih radnika TTU-a i uposlila još novih 40-ak radnika.

– Nakon dugog niza godina negativnih poslovnih rezultata, Rudik Soli smo finansijski konsolidirali i doveli u pozitivno i stabilno poslovanje. Danas 130 rudara ima sigurnu platu što nije bio slučaj ranije.

– Aktivno sam učestvovao u rješavanju problema i pokretanja zaustavljene proizvodnje Tuzla „Kvarca“ gdje smo spasili 60 radnih mjesta.

– Zajedno sa KHK pokrenuli smo sudske postupke prema GSHL, suvlasniku GIKILa, a u vezi utvrđivanja vlasničkog udjela KHK unutar GIKILa. GSHL već dugi niz godina bespravno upravlja GIKLom kao većinski vlasnik.

– Predložio sam i vodio projekat koji je prvi put na području TK subvencionirao dio kamatne stope za sva Privredna društva u realnom sektoru. Osigurano je 25,1mil.KM po najnižoj kamatnoj stopi (1,2% za korisnike) preko komercijalne banke (koja je odabrana Javnim pozivom) u čemu je Vlada TK učestvovala sa subvencijom od 3%(1,1mil.KM) i to za ona Privredna društva koja nemaju dugova prema državnim fondovima, a koja će investirati i otvoriti nova radna mjesta direktno u realnom sektoru.

– Pokrenuo sam izradu Strategije razvoja sporta na području TK na koju se čeka već dugi niz godina. Problem sporta se može početi rješavati samo sistematično uz pomoć stručnjaka iz oblasti sporta a ne paušalno sa dodjelom grantova bez očekivanog efekta.

4. Zašto bi glasači na predstojećim izborima trebali dati glas baš Vama?

U ovim turbulentnim vremenima predlažem glasačima da izaberu mlade i uspješne ljude. One koji su pokazali da nisu karijeristi i smutljivci, one koji imaju karakter da rade za cjelokupnu zajednicu a ne samo za lični interes pojedinca. Pozivam glasače da se prvo raspitaju o osobama za koje misle glasati jer ta osoba treba da štiti interese šire zajednice a ne svoje. Ukoliko izaberete mene, imati ćete čovjeka koji će misliti na našu zajedničku budućnost. Ja ću biti samo jedan od mnogih koji će doprinjeti da se pokaže SNAGA NARODA.

5. Ukoliko Vas građani budu izabrali kao budućeg poslanika u skupštini/parlamentu, šta konkretno od Vas mogu očekivati?

– Mojim dugogodišnim iskustvom u Privredi želim da doprinesem olakšanju, boljem i bržem razvoju poslovanja za sve naše privredne subjete na području TK. Uvidio sam mnoge nedostatke koje se uz malo razumjevanja i uz iste budžetske troškove mogu efikasno otkloniti. Primjer su grant sredstva za Privredu koja uvijek nose epitet kao netransparentna i problematična. Ova sredstva se kroz određene projekte i drugačiji vid stimulisanja Privrede mogu daleko efikasnije i korisnije utrošiti. Radeći sa mladim ljudima, uvidio mnoge probleme sa kojim se mladi danas susreću. Radi toga ću raditi na predlaganju sistemskih rješenja koja bi poboljšala kvalitet života mladih ljudi na području TK.

(Tuzlainfo.ba)

Ukoliko ste kandidat na jednoj od listi za predstojeće Opšte/opće izbore i želite se potencijalnim glasačima predstaviti kroz odgovore naših pet pitanja, kontaktirajte nas na e-mail adresu tuzlainfo@gmail.com.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.


Send this to a friend