Grad Tuzla: Objavljen konkurs za prijem tri državna službenika

by admin
| 11:46

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Tuzla, objavila je Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Tuzla:

01. Stručni saradnik za poslove urbanističko-tehničke dokumentacije u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoline -2 (dva) izvršioca
02. Stručni saradnik za upravno rješavanje u vezi sa matičnim knjigama u Službi za opću upravu i zajedničke poslove -1 (jedan) izvršilac

Kandidati pored opštih, trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to:

Za poziciju 01:
-VSS / VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – arhitektonske ili građevinske struke, 
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme.

Za poziciju 02:
-VSS / VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa  Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – pravne struke, 
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», a kompletan oglas pogledajte OVDJE.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.