Kantonalni sud u Tuzli: Konkurs za prijem dva državna službenika

by admin
| 19:30

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kantonalnog suda u Tuzli, objavljuje Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika  u Kantonalnom sudu u Tuzli:

01. Sekretar suda – 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik u sudu – 1 (jedan) izvršilac

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:
-VSS/VII stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja, Bachelor prava sa IV godine studiranja na Pravnom fakultetu i ostvarenim 240 ECTS bodova, 
– 6 (šest) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme i odgovarajuće iskustvo na organizacijskim poslovima u trajanju od najmanje 3 godine, 
-poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 02:
-VSS/VII stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja, Bachelor prava sa IV godine studiranja na Pravnom fakultetu i ostvarenim 240 ECTS bodova, 
– 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, 
– položen pravosudni ispit, 
-poznavanje rada na računaru.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH». Kompletan tekst oglasa pogledajte OVDJE.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.