Grad Tuzla: Objavljen konkurs za prijem dva državna službenika

by admin
| 7:37

 Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Tuzle, objavila je Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Tuzla:

– Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove – 2 (dva) izvršioca

 Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

-VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova – pravne struke, 
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», a kompletan tekst pogledajte OVDJE.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.