Skupština TK: Konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika

by admin
| 8:08

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Skupštine Tuzlanskog kantona, objavila je javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Službi Skupštine Tuzlanskog kantona.

Stručni saradnik za stručnu pomoć radnim tijelima Skupštine Tuzlanskog kantona – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: vrši stručnu obradu materijala iz djelokruga rada Odsjeka; priprema programe i planove rada Skupštine i radnih tijela Skupštine i prati njihovo izvršavanje; prati pojave od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti i zaštite ljudskih prava i sloboda; vrši pripremanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i opštih akata, povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

-VSS – VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – pravne struke,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon završene VSS.

Kompletan tekst oglasa pogledajte OVDJE.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.