JU Služba za zapošljavanje TK: Objavljen oglas za prijem tri radnika

by admin
| 15:58

Na osnovu člana 25. Statuta JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla i člana 3. i člana 6. Pravilnika o radu JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla broj: 01-02-49/15-3 od 30.01.2015. godine i člana 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla od 04.12.2015. godine broj: 01-49/15-3-2, direktor Službe je 27.12.2015. godine objavio:

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos

1. Šef biroa za zapošljavanje Kladanj – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca
2. Šef biroa za zapošljavanje Doboj Istok – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca
3. Čistač – kurir u birou Kalesija i Živinice – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Pored općih uslova kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

1. Kandidati pod tačkom 1. i tačkom 2.

 • VSS – VII stepen fakultet društvenog ili tehničkog smjera ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – društvenog ili tehničkog smjera
 • 2 godine iskustva u struci nakon završene visoke stručne spreme
 • Poznavanje rada na računaru
 • Posjedovanje kompetencija – vještina stručnog savjetovanja

2. Kandidati pod tačkom 3.

 • NSS – osnovna škola

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (originali ili ovjerene kopije):

 • CV, adresu i kontakt telefon,
 • Kopiju lične karte,
 • Diplomu o završenoj školi,
 • Uvjerenje o radnom iskustvu za kandidate pod tačkom 1. i 2.
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru za kandidate pod tačkom 1. i 2.
 • Dokaz o posjedovanju kompetencija – vještina stručnog savjetovanja za kandidate pod tačkom 1. i 2.

Izbor kandidata vršit će Komisija za provođenje procedure po Javnom oglasu, po proceduri propisanoj od strane Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje TK.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog oglasa obavit će se intervju u prostorijama Službe. O terminu održavanja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koju budu izabrani, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Javni oglas objaviti će se u dnevnim novinama, na zvaničnoj web stranici JU Službe za zapošljavanje TK Tuzla i web stranici Vlade Tuzlanskog kantona i ostaje otvoren 8 dana od dana objave.

Prijavu sa naznakom „Prijava na Javni oglas za radno mjesto (navesti naziv radnog mjesta) – ne otvaraj” dostaviti na sljedeću adresu: JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla, Bosne srebrene bb 75 000 Tuzla.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.