Oružane snage BiH: Objavljen javni oglas za prijem 73 profesionalna vojnika

by admin
| 11:36

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, raspisalo je Javni oglas za prijem vojnika u profesionalnu vojnu službu u Oružane snage Bosne i Hercegovine.

Kroz javni konkurs bit će angažovana 73 vojnika iz sva tri konstitutivna i reda ostalih naroda u BiH.

Kandidati koji apliciraju za prijem u profesionalnu vojnu službu, pored općih uslova  moraju ispunjavati i posebne uslove: 

da su položili test tjelesne spremnosti prema propisanim normama (eliminacijski prag je 60% od maksimalnog broja bodova po svakoj pojedinačnoj disciplini testa), da su položili test općeg znanja (eliminacijski prag je 60% od maksimalnog broja bodova), da imaju položen vozački ispit odgovarajuće kategorije za formacijske dužnosti za koje se to traži u Javnom oglasu,  te da im u procesu prijema u vojnu službu po ranijim konkursima/oglasima nije prekinuta obuka njihovom krivicom.

Potrebne informacije i obrasce prijave kandidati mogu dobiti od centara za regrutiranje i tranziciju na sljedećim lokacijama:
a) Sarajevo (Kasarna Rajlovac), ulica Safeta Zajke bb, tel.033/773-437;
b) Banja Luka (Kasarna „Kozara”), Knjaza Miloša bb, tel.051/335-886;
c) Čapljina (Kasarna „Božan Šimović”), Grabovina bb, tel.036/811-084;
d) Tuzla (Vojna baza „Aerodrom Dubrave”), tel.035/814-954;
e) ili preuzeti na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane BiH (www.mod.gov.ba).

Kompletan tekst oglasa možete preuzeti OVDJE.

(Tuzlainfo)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.