Grad Tuzla: Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika

by admin
| 21:03

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Grada Tuzle, objavila je Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Gradu Tuzli.

Konkurs se odnosi na poziciju: Rukovodilac Službe za internu reviziju – 1 (jedan) izvršilac.

Pored općih uvjeta VSS – VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova-ekonomskog ili pravnog smjera,
-najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme, od čega minimalno 3 (tri) godine na nekim od slijedećih poslova: poslovima revizije, poslovima interne revizije, poslovima budžetiranja u javnom sektoru, poslovima u vezi sa trezorskim poslovanjem ili finansijsko-računovodstvenim poslovima.

Javnki konkurs pogledajte OVDJE.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.