Ministarstvo obrazovanja i nauke TK: Oglas za prijem državnih službenika

by nedim
| 16:52
  •  
  •  
  •  
  •  

Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavila je Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

Radna mjesta:

01. Stručni saradnik za predškolsko i osnovno obrazovanje – 1 (jedan) izvršilac

02. Stručni saradnik za finansijsko-materijalno poslovanje i poslove analize i kontrole – 1 (jedan) izvršilac

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01: – Visoka stručna sprema (stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa 180 ECTS bodova) – nastavničke struke, – poznavanje rada na računaru, – najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene VSS.

Za poziciju 02: – Visoka stručna sprema (stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa 180 ECTS bodova) – ekonomske struke, Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: info@adsfbih.gov.ba | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba – poznavanje rada na računaru, – najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene VSS.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, a kompletan tekst oglasa pogledajte OVDJE.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.