Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK: Oglas za prijem državnog službenika

by nedim
| 16:19
0101 2020 tuzlanski kanton

Na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije BiH, 16.11.2022. goidne objavila je Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona

Radno mjesto:
– Stručni savjetnik za pravne, opće i kadrovske poslove i slobodu pristupa informacijama, Odjeljenje vodoprivrede, šumarstva i ekonomsko – finansijskih i općih poslova, Odsjek ekonomsko – finansijskih i općih poslova – 1 (jedan) izvršilac.

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji i to:

– VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova – pravne struke,

– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, a kompletan tekst pogledajte OVDJE.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.