Ministarstvo zdravstva TK: Javni konkurs za prijem državnog službenika

by nedim
| 20:20
01012019 vlada tk vizual

Na zahtjev Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije BiH je 21.09.2022. godine objavila Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona za
radno mjesto:

– Stručni savjetnik za vanbolničku i bolničku zdravstvenu zaštitu – 1 (jedan) izvršilac.

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

– VSS/VII stepen, doktor medicine, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa ostvarenih 360 ECTS bodova – studij medicine,
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, a tekst oglasa u cjelsoti pogledajte na ovom linku.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.