Kantonalna uprava civilne zaštite TK: Oglas za prijem državnog službenika

by nedim
| 16:00
2308 civilna zastita
  •  
  •  
  •  
  •  

Na zahtjev Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije BiH, 1.11.2021. objavila je Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona.

Radno mjesto:

– Stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove – 1 (jedan) izvršilac

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:
– VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ( sa najmanje 180 ECTS
bodova) drugog, ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – ekonomske struke,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne
spreme,
– poznavanje rada na računaru.

Kompletan tekst oglasa pogledajte na ovom linku.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.