“Prijateljice obrazovanja Amica Educa” Tuzla: Konkurs – asistent/ica za odnose s javnošću

by nedim
| 19:31

Na osnovu Zakona o radu FBiH („Službeni glasnik BiH“, br. 26/16), člana 49. Statuta i Odluke o potrebi prijema radnika na određeno vrijeme, broj: 01-236/18 od 2018. godine, Udruženje “Prijateljice obrazovanja Amica Educa“ objavljuje:

KONKURS

za prijem 1 (jednog) zaposlenika/ce na određeno vrijeme na radno mjesto:

Asistent/ica za odnose s javnošću

Potrebna znanja i kvalifikacije:

– VSS društvenog smjera;
– Poznavanje osnova marketinga s naglaskom na plasman usluga u psihosocijalnom sektoru;
– Napredno znanje engleskog jezika (govornog i pisanog);
– Napredno znanje MS Office-a;
– Znanje o funkcijama i aktivno korištenje facebook-a, youtube i dr.;
– Izražene komunikacijske (usmene i pismene) vještine;
– Odgovornost, samostalnost, samoinicijativnost, organizacijske sposobnosti, timski duh, snalažljivost, kreativnost, fleksibilnost, profesionalnost. 

Poželjna znanja i kvalifikacije:

– Vozačka dozvola B kategorije;
– Osnovno znanje o održavanju web stranice;
– Afiniteti za vođenje baze podataka, analitiku i istraživanje.

Odgovornost i zadaci:

– Sudjeluje u razvoju komunikacijske i fundraising strategije Udruženja;
– Sudjeluje u razvijanju i provedbi godišnjeg marketing plana za projekte i programe Udruženja;
– Održava Facebook stranicu (priprema tekstova i ažuriranje) i Youtube kanal Udruženja;
– Priprema tekstove i ažurira web stranicu Udruženja;
– Dizajnira i izrađuje sve materijale unutar informativno-promotivnih aktivnosti (video, štampani, elektronski materijal);
– Priprema promotivni materijal za medije;
– Unapređuje saradnju sa medijima i drugim relevantnim agencijama;
– Unapređuje kanale i oblike promocije;
– Sudjeluje u organizaciji događaja i javnih kampanja (izlaganja, promocije, prezentacije, okrugli stolovi, debate, ulične kampanje, i sl.);
– Vodi evidenciju marketinških aktivnosti;
– Prikuplja i analizira podatke sa tržišta, prati trendove i predlaže nove ideje za unapređenje rada Udruženja;
– Predlaže i sprovodi aktivnosti za brendiranje Udruženja.

Uslovi prijave:

Pozicija je otvorena građanima/kama Bosne i Hercegovine do 30 godina starosti, a koji/e su registrirani/e u evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

Prijava na konkurs treba da sadrži:

– Motivaciono pismo;
– Biografiju (sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom);
– Kopiju fakultetske diplome ili uvjerenja o diplomiranju (ne treba biti ovjerena);
– Potvrdu o nezaposlenosti iz Zavoda za zapošljavanje;
– Kopiju lične karte.

Samo najviše ocijenjeni kanditati/kinje će biti pozvani/e na razgovor.
Sa odabranim kandidatom/kinjom će se sklopiti Ugovor o radu u trajanju od godinu dana (01.01.2019. – 31.12.2019.).

Konkurs je otvoren od 16.11.2018. do 30.11.2018.godine.

Prijave dostaviti na adresu Udruženja “Prijateljice obrazovanja Amica Educa“: Klosterska 13, 75000 Tuzla
ili e-mail adresu [email protected] do 30.11. 2018.godine (do 16.00h).

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.