MUP TK: Raspisan Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos

by admin2
| 17:12

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona raspisalo je Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Javni oglas raspisan je za sljedeće pozicije:

 1. Viši referent za sprovođenje propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Odjeljenju za administraciju Tuzla – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme.

 2. Viši referent za sprovođenje propisa o prebivalištu i boravištu, ličnoj karti i jedinstvenom matičnom broju građana u Odjeljenju za administraciju Tuzla – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme.

 3.  Viši referent Arhivar u Odjeljenju za administraciju Tuzla – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme.

 4. Viši referent Operater u Odjeljenju za administraciju Tuzla – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

 5. Viši samostalni referent za poslove pisarnice u Odjeljenju za administraciju Kalesija – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Uz prijavu na Javni oglas kandidat mora priložiti:

 • Diplomu/Svjedočanstvo o stečenoj školskoj spremi

 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)

 • Izvod iz matične knjige rođenih

 • Dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave, i ispit za arhivara za radna mjesta koja se traže

 • Dokaz o radnom stažu

 • Dokaz o poznavanju rada na računaru

 • Dokaz da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja  javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti BiH (izjava ovjerena u općini ili kod notara, ne starija od tri mjeseca)

 • Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. tačka 1. Ustava BiH (izjava ovjerena u općini, kod notara, ne starija od tri mjeseca)

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.