Grad Tuzla objavio Javni poziv za prijem sedam lica na stručno osposobljavanje

by nedim
| 19:25
0101 grad tuzla
  •  
  •  
  •  
  •  

Gradonačelnik Grada Tuzle objavio je Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle

Naziv pozicije:

1.Lice sa VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – pravne ili upravne struke ……………………………… 3 izvršioca,

2. Lice sa VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – ekonomske struke ……………………………… 3 izvršioca,

3. Lice sa VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – zdravstvene ili sanitarne struke ……………………………… 1 izvršilac.


Pravo prijave na javni poziv imaju lica koja poslije završenog visokog obrazovanja – VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, nemaju uopće ili nemaju dovoljno radnog iskustva u struci neophodnog za samostalan rad i polaganje stručnog ispita i koja su prijavljena na evidenciju kod Službe za zapošljavanje.

Prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa vrši se na određeno vrijeme u trajanju najduže do 12 mjeseci.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog poziva na zvaničnoj internet stranici Grada Tuzla. Javni poziv je objavljen 27.04.2021. godine, a rok za podnošenje prijava počinje teći od 28.04.2021. godine.

Kompletan tekst oglasa pogledajte na ovom linku.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.