Grad Tuzla: Javni konkurs za prijem četiri državna službenika

by nedim
| 21:01
  •  
  •  
  •  
  •  

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Tuzla, objavila je Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Tuzla.

01. Stručni savjetnik za izgradnju komunalne infrastrukture u Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica – 1 (jedan) izvršilac,
02. Stručni savjetnik za ekonomsko-finansijske poslove u Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica – 1 (jedan) izvršilac,
03. Stručni saradnik za koordinaciju programiranja, planiranja i realizacije projekata komunalne infrastrukture u Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica – 1 (jedan) izvršilac,
04. Stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove u Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica – 1 (jedan) izvršilac.

Uvjeti: 
Pored općih uvjeta predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:
-VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova – građevinske struke,
– najmanje 3 (tri) godine radnog straža u struci nakon završene visoke stručne spreme.

Za poziciju 02:
-VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova – ekonomske struke,
– najmanje 3 (tri) godine radnog straža u struci nakon završene visoke stručne spreme.

Za poziciju 03:

-VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – pravne ili upravne struke,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme.

Za poziciju 04: 
-VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – ekonomske struke,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme.

Konkurs je otvoren do 26. marta 2018. godine, a kompletan tekst oglasa pogledajte OVDJE.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.