Malko Koroman oslobođen optužbi za zločin protiv čovječnosti

by Tuzla Info
| 10:47
0101 2020 sud bih

Sud BiH oslobodio je nekadašnjeg načelnika Stanice javne bezbjednosti Pale Malka Koromana optužbi za zločin protiv čovječnosti, koji je, kako se navodi u optužnici, počinjen 1992. godine na Palama.

U obrazloženju oslobađajuće prvostepene presude navodi se da sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje da je Koroman počinio krivično djelo za koje ga tereti optužnica.

Vijeće je istaklo da nije sporno da je Koroman bio načelnik Stanice javne bezbjednosti Pale i odgovoran za obavljanje poslova aktivnog i rezervnog sastava policije, ali da nije utvrđeno da je imao nadležnost nad specijalnom jedinicom policije, koja je bila odvojena od njih.

Sudsko vijeće navodi da je Specijalna jedinica policija bila pod ingerencijom Centra službi bezbjedosti Sarajevo i da se njihove radnje ne mogu staviti na teret Koromanu.

U obrazloženju presude se navodi da nije dokazano da je Koroman naredio zatvaranje bošnjačkih civila u zatvoreničke objekte na Palama.

U optužnici se, između ostalog, navodilo da je optuženi Malko Koroman od kraja marta 1992. pa do decembra 1992. u okviru širokog i sistematičnog napada Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine, kasnije Vojske Republike Srpske (VRS), Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske Republike BiH, kasnije Republike Srpske, srpskih paravojnih formacija, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva općine Pale, znajući za takav napad i svjestan da njegove radnje čine dio tog napada, vršio dužnost načelnika Stanice javne bezbjednosti Pale (SJB Pale).

Optuženi je, navodi se u optužnici, rukovodio SJB Pale tako što je organizirao njen rad, usmjeravao i koordinirao aktivnostima pripadnika policije aktivnog i rezervnog sastava SJB Pale kao i specijalne jedinice policije SJB Pale, a samim tim bio je odgovoran za zakonito izvršavanje poslova i zadataka pripadnika policije SJB Pale kojima je bio nadređen i nad kojima je imao stvarnu i efektivnu kontrolu.

Optuženom se stavlja na teret da je postupajući s diskriminatorskom namjerom počinio progon bošnjačkog civilnog stanovništva općine Pale zasnovan na nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj i vjerskoj osnovi, protivpravnim zatvaranjem, nečovječnim zatočenjima u nehumanim uvjetima suprotno osnovnim pravilima međunarodnog humanitarnog prava.

Tužilaštvo BiH ima pravo žalbe je 15 dana od prijema otpravka presude.

Koromanu se ukida zabrana mjere putovanja koja je donesena 5. decembra 2019. godine.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.