srijeda, 07 Avgust 2019 07:55

JZU "Gradske apoteke" Tuzla: Oglas za prijem 11 magistara farmacije

01012019 apoteka

JZU “Gradske apoteke” Tuzla, na osnovu Odluke direktora o potrebi zapošljavanja broj 08-719/19 od 05.08.2019.god., raspisuje oglas za prijem u radni odnos:

- 11 magistara farmacije na određeno vrijeme – godinu dana

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

- da je završio farmaceutski fakultet VSS-magistar farmacije
- da posjeduje važeću licencu za samostalan rad izdatu od nadležne komore
- da ima najmanje 6 mjeseci radnog iskustva

Izabrani kandidati trebaju biti spremni za timski rad, rad u smjenama, noćni rad te rad u ap. depoima.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti:

- kopiju diplome završenog fakulteta
- kopiju važeće licence nadležne komore
- potvrdu o radnom iskustvu
- uvjerenje o državljanstvu

Dokumentaciju dostaviti uz obavezno popunjen Prijavni obrazac, lično ili poštom na adresu JZU “Gradske apoteke” Tuzla, A.i F. Herljevića br 1. najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijavni obrazac možete pronaći web stranici: www.apoteke-tuzla.ba 

Svi prijavljeni kandidati sa potpunom dokumentacijom će biti obaviješteni putem telefona i e-maila o vremenu održavanja usmenog dijela ispita.

Kandidati koji budu primljeni na navedena radna mjesta dostaviti će ljekarska uvjerenja.

(Tuzlainfo.ba)


farah baner

futura toneri veliki

biznis veliki

 

level baner

@ig_tuzla Pratite nas

LOGO FOOTER

Gradski informator - Tuzla na dlanu