DSO Promus

ponedjeljak, 08 April 2019 15:34

Grad Tuzla: Objavljen Javni poziv za prijem 20 lica na stručno osposobljavanje

01012017 Grad Tuzla

Danas je Grad Tuzla objavio Javni poziv za prijem 20  lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle.

Javni poziv otvoren zaključno sa 16.4.2019. godine)

I. Naziv pozicije:
1. Lice sa VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – pravne ili upravne struke – 9 izvršilaca
2. Lice sa VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – ekonomske struke – 4 izvršioca
3. Lice sa VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – građevinske struke – 1 izvršilac
4. Lice sa VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – saobraćajne struke – 1 izvršilac
5. Lice sa završenom SSS/IV stepen stručne spreme – društvenog ili tehničkog smjera – 5 izvršilaca.

Kompletan tekst Javnog poziva, zajedno sa pripadajućom dokumentacijom, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle
– Odluka o raspisivanju Javnog poziva za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle
– Obrazac za prijavu na Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle (za lica sa završenim visokoškolskim obrazovanjem)
– Obrazac za prijavu na Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle (za lica sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem)

Javni poziv je otvoren zaključno sa 16.4.2019. godine.

(Tuzlainfo.ba)


futura toneri veliki

biznis veliki

 

level baner

@ig_tuzla Pratite nas

LOGO FOOTER

Gradski informator - Tuzla na dlanu