NLB web baner 770x95px 2

subota, 23 Mart 2019 12:53

JKP “Pannonica” d.o.o Tuzla: Raspisan Javni konkurs za prijem više radnika

0101 . logo panonica

JKP “Pannonica” d.o.o Tuzla raspisuje javni konkurs za izbor i prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme i to na više radnih pozicija:

1. pečenjar – 5 izvršilaca
2. konobar – 8 izvršilaca
3. barmer (šanker) – 3 izvršioca
4. čistačica prostorija – 3 izvršioca
5. voditelj poslovne jedinice GRIL – 1 izvršilac

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće opće uslove:

– da je državljanin BiH i da ima prebivalište u BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu i zahtjev za prijavu — odjavu prebivališta — boravišta i promjenu adrese stana ne stariji od 6 mjeseci (dokaz:PBA-I)

zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće posebne uslove:

PEČENJAR
a) vrsta i stepen stručne spreme: SSS, KV (dokaz: kopija diplome)
KONOBAR
a) Vrsta i stepen stručne spreme: SSS, KV (dokaz: kopija diplome)
BARMEN (Šanker)
a) Vrsta i stepen stručne spreme: SSS, KV (dokaz: kopija diplome)
ČISTAČICA PROSTORIJA
a) Vrsta i stepen stručne spreme: završeno osnovno obrazovanje (dokaz: svjedočanstvo)
VODITELJ POSLOVNE JEDINICE „GRIL”
a) Vrsta i stepen stručne spreme: SSS, KV (dokaz: kopija diplome)

Uz prijavu na javni konkurs koji sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su obavezni priložiti kopije sljedećih dokumenata:

- uvjerenje o državljanstvu
- zahtjev za prijavu — odjavu prebivališta — boravišta i promjenu adrese stana ne stariji od 6 mjeseci (PBA-I)
kopiju dipolome
- Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obavit će se poseban intervju koji provodi Komisija za bodovanje kandidata. Odluku o prijemu kandidata u radni odnos donosi direktor, ista se dostavlja svim učesnicima oglasa. Učesnik oglasa nezadovoljan izborom kandidata ima pravo u roku od 8 dana izjaviti prigovor.

Napomena: Prilikom zaključenja ugovora o radu odabrani kandidati su obavezani dostaviti orginalnu ili ovjerenu kopiju gore navedenih dokumenata, te Ijekarsko uvjerenj ne starije od tri mjeseca.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od objavljivanja.

Prijave, uz dokaze o ispunjavanju uslova konkursa i kraću biografiju, dostaviti (lično ili preporučeno poštom) na adresu:

JKP ”Pannonica” d.o.o. Tuzla

(Tuzlainfo.ba)


LOGO FOOTER

Gradski informator - Tuzla na dlanu