tuzla info 1200x100

farah baner

četvrtak, 07 Decembar 2017 21:56

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK: Konkurs za prijem državnog službenika

0101 TK

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, objavila je Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona

 - Stručni savjetnik za trgovinu i turizam - 1 (jedan) izvršilac

Pored općih uvjeta predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

-VSS - ekonomski ili pravni fakultet, sa stečenom diplomom visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova, 
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci ostvarnog nakon završene visoke stručne spreme, 
-poznavanje engleskog jezika, 
-poznavanje rada na računaru (MS Windows, Excel i dr.), 
-položen vozački ispit "B" kategorije.

Kompletan tekst oglasa pogledakte OVDJE.

(Tuzliainfo.ba)


LOGO FOOTER

Gradski informator - Tuzla na dlanu