Web banner 1200x100px Popust MC Astra Borovo 29.06.2018

farah baner

subota, 18 Novembar 2017 18:13

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK: Oglas za prijem četiri državna službenika

0101 TK

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, objavila je Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona:

01. Stručni savjetnik za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju, Odsjek šumarstva, lovstva i drve industrije - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni savjetnik za ratarstvo i povrtlarstvo, Odsjek poljoprivrede i prehrambene industrije - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni savjetnik za vođenje upravnog postupka i normativno-pravne poslove u Odsjeku vodoprivrede - 1 (jedan) izvršilac
04. Stručni savjetnik za veterinarstvo i slatkovodno ribarstvo, Odsjek veterinarstva i slatkovodnog ribarstva - 1 (jedan) izvršilac

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01.:

-VSS / VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova - šumarske struke,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon stečene visoke stručne spreme.

Za poziciju 02.:

-VSS / VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova - poljoprivredne struke - ratarski smjer, usmjerenje za biljnu proizvodnju ili opći odsjek,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon stečene visoke stručne spreme.

Za poziciju 03.:

-VSS / VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova - pravne struke,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon stečene visoke stručne spreme.

Za poziciju 04.:

-VSS / VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova -veterinarske struke,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon stečene visoke stručne spreme.

Kompletan tekst oglasa pogledajte na ovom linku.

(Tuzlainfo.ba)


LOGO FOOTER

Gradski informator - Tuzla na dlanu