Web banner 1200x100px Popust MC Astra Borovo 29.06.2018

farah baner

četvrtak, 26 Oktobar 2017 22:03

MONKS TK: Objavljen Javni konkurs za prijem državnih službenika

0101 TKMinistarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, objavilo je Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika

01. Viši stručni saradnik za pravne i opće poslove iz oblasti Odsjeka za saobraćajnu edukaciju - 1 (jedan) izvršilac

02. Stručni saradnik za polaganje vozačkih ispita - 1 (jedan) izvršilac

Pored općih uvjeta predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:

Za poziciju 01:
-Visoka stručna sprema ( stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa 240 ECTS bodova ) - pravne struke,
-najmanje 2 (dvije ) godine radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme,
-poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 02:
-Visoka stručna sprema ( stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa 180 ECTS bodova) - svih profila (društvene nauke, humanističke nauke, tehničke nauke, prirodno-matematičke i biotehničke nauke, medicinske nauke i umjetnost ),
-posjedovanje Licence ispitivača iz teoretskog dijela ispita,
-posjedovanje Licence ispitivača iz upravljanja motornim vozilom ( najmanje "B" kategorije ),
-najmanje jedna godina radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme,
-poznavanje rada na računaru,
-posjedovanje vozačke dozvole "B" kategorije.

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", a kompletan tekst oglasa pogledajte OVDJE.

(Tuzlainfo.ba)


LOGO FOOTER

Gradski informator - Tuzla na dlanu