Omega

srijeda, 23 Avgust 2017 07:55

Kantonalna uprava civilne zaštite TK: Objavljen konkurs za prijem državnog službenika

2308 civilna zastitaKantonalna uprava civilne zaštite Tuzlanskog kantona, objavila je Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona

- Stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove - 1 (jedan) izvršilac

 Pored općih uvjeta predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:

-VSS / VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (sa najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, struka: ekonomska,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne spreme,
-poznavanje rada na računaru.

Kompletan tekst oglasa pogledajte OVDJE.

(Tuzlainfo.ba)

LOGO FOOTER

Gradski informator - Tuzla na dlanu