Tuzlanski kanton: Određeni uslovi za volontiranje 29 nastavnika, pravnika, ekonomista...

0101 vladatk logoVlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija, način bodovanja i sufinansiranja volontera radi osposobljavanja za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona koje imaju status javne ustanove i ustanovama kulture.

Ovom odlukom utvrđuju se uslovi, kriteriji, način bodovanja i sufinansiranja volontera radi osposobljavanja za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona koje imaju status javne ustanove i ustanovama kulture.

Sufinansiranje volontera vršit će se u skladu sa planiranim sredstvima u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2014. godinu. Sufinansirat će se 29 volontera od toga 23 volontera nastavničkog smjera u ustanovama obrazovanja i jedan glumac, tri diplomirana pravnika i dva diplomirana ekonimista volontera u ustanovama kulture.

Skladno pripisanim kriterijima prilikom bodovanja kandidatima će se uzimati u obzir čekanje na posao, prosjek ocjena tokom studija, dužina studiranja i pripadnost populaciji iz Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.

(TI)

farah baner

futura toneri veliki

biznis veliki

 

level baner

@ig_tuzla Pratite nas

LOGO FOOTER

Gradski informator - Tuzla na dlanu