Koridor Vc: Definisano novo mjesto spoja sa planiranom Autocestom A3 Tuzla - Žepče

1601 koridorVlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 56. hitnoj, telefonski održanoj sjednici, prihvatila amandman Federalnog ministarstva prometa i komunikacija na prijedlog Prostornog plana Federacije za period 2008. – 2028. godina i on postaje sastavni dio ovog dokumenta koji je u parlamentarnoj proceduri.

Amandman se odnosi na položaj trase Koridora Vc iz prijedloga Prostornog plana FBiH na teritoriji općina Žepče, Zenica, Maglaj i Tešanj, njeno usklađivanje sa zahtjevima lokalne zajednice i omogućavanje spoja sa autocestom A3 Tuzla - Žepče izvan gradskog područja.

Ovim amandmanom autocesta je položena van urbanog dijela Žepča, čime su ispoštovani zahtjevi lokalne zajednice, a istovremeno su zadovoljeni strogi tehnički propisi za spoj Koridora Vc i autoceste Orašje - Tuzla - Žepče. Također je definiran i položaj interregionalnog čvorišta u južnom dijelu općine Žepče.

Podsjećamo, Autoput A3 Tuzla - Žepče finansirat će se po principu koncesije, o čemu će se konkretno moći razgovarati nakon što tehničko-investicviona dokumentacija bude gotova.

Autoput dužine 65 kilometara, koji bi trebao da poveže Tuzlu i Žepče, Tuzlanskom kantonu bi obezbijedio izlaz na Koridor V-C i modernom putnom komunikacijom povezao Sarajevo i Tuzlu. 

(Tuzlainfo) / Foto: Ilustracija

farah baner

futura toneri veliki

biznis veliki

 

level baner

@ig_tuzla Pratite nas

LOGO FOOTER

Gradski informator - Tuzla na dlanu