DSO Promus

Vlada TK: Direktorima škola ukinut položajni dodatak za 50 posto!

0101 vlada tk 2014Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na pravilnike o izmjenama i dopunama pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih ličnih primanja zaposlenika u javnim ustanovama u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Izmjene se odnose na umanjenje za 50 % dijela plaće koji je utvrđen kao položajni dodatak svim direktorima škola. Također je precizirano koje su teške bolesti osnov za isplaćivanje potpore u slučaju teškog oboljenja.

Vlada TK također je dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih ličnih primanja zaposlenika u javnim ustanovama u oblasti kulture.

Pravilnik o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih ličnih primanja zaposlenika u javnim ustanovama u oblasti kulture usklađen je sa Uredbom o načinu i postupku utvrđivanja plaća, naknadama i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u organima uprave. Na ovaj način se precizira koje su teške bolesti osnov za isplaćivanje potpore u slučaju teškog oboljenja.

Vlada TK imenovala je komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog i  srednjeg obrazovanja u školskoj 2014/15. godini.

(TI)

futura toneri veliki

biznis veliki

 

level baner

@ig_tuzla Pratite nas

LOGO FOOTER

Gradski informator - Tuzla na dlanu