UKC Tuzla: Još jedna uspješna autologna transplantacija matične ćelije hematopoeze

0211 ukcJučer je na Klinici za onkologiju, hematologiju i radioterapiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla uspješno obavljena još jedna autologna transplantacija matične ćelije hematopoeze, što je dvaneasta translantacija matične ćelije hematopoeze u ovoj godini.

Kontinuitet i broj obavljenih transplantacija matične ćelije hematopoeze u ovoj godini pokazatelj je spremnosti Tima za transplantaciju matične ćelije hematopoeze Odjeljenja za hematologiju Klinike za onkologiju, hematologiju i radioterapiju i Poliklinike za transfuziologiju JZU UKC Tuzla za liječenje primjenom autologne i alogene transplantacije matičnim ćelijama hematopoeze, kao tranutno najsofisticiranijim modalitetom liječenja malignih i nemalignih hematoloških oboljenja.

Transplantacija je obavljena uspješno kod pacijentice u dobi od 41 godinu kod koje je u januaru 2012. godine postavljena dijagnoza multiplog mijeloma u trećem kliničkom stadiju.

"Nakon uspostavljene dijagnoze , provedeno je liječenje po VAD protokolu u šest ciklusa polihemioterapije i uz obavljenu radioterapiju lumbalnog dijela kičme i primjenu bisfosfanata treće generacije. Na taj način bolest je uvedena u parcijalnu remisiju", pojašnjava period pripreme pacijentice za liječenje autolognom transplantacijom", Doc.dr.Aida Arnautović Čustović, šef tima za transplantaciuju matične ćelije hematopoeze Odjeljenja za hematologiju Klinike za onkologiju, hematologiju i radioterapiju.

Prema riječima Doc. Arnautović Čustović kod pacijentice je primjenjivana održavajuća terapija po usklađenim protokolima do maja 2013. godine kada je obavljena uspješna mobilizacija matičnih ćelija hematopoeze. Proces afereze i prikupljanja harvesta je protekao bez neželjenih posljedica, bez bilo kakvih komplikacija uz visoko profesionalan pristup tima Poliklinike za transfuziologiju JZU UKC Tuzla.

- Predtransplantacioni i transplantacioni period prošli su očekivano i zadovoljavajućeg nivoa i nastavlja se intenzivan nadzor nad pacijenticom uz kontinuirano praćenje svih parametara". kaže Doc.dr. Aida Arnautović Čustović

Tim za transplantaciuju matične ćelije hematopoeze Odjeljenja za hematologiju Klinike za onkologiju, hematologiju i radioterapiju i Poliklinike za transfuziologiju UKC Tuzla vrlo ozbiljnim i kontinuiranim pristupom u primjeni transplantacije matične ćelije hematopoeze, jedini u BiH, ostvaruju vrlo značajne rezultate.

(TI/ukctuzla)

farah baner

futura toneri veliki

biznis veliki

 

level baner

@ig_tuzla Pratite nas

LOGO FOOTER

Gradski informator - Tuzla na dlanu